Kongre ANA PROGRAMI

22 Mayıs 2022 - Pazar
12:00 –24:00
Kayıt ve Otele Yerleşme
14:30 – 17:30
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU / Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU,
18:30 – 19:30
Resmi Açılış, Hoş Geldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği
23 Mayıs 2022 - Pazartesi
09:00 – 10:00
RESMİ AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı
Sağlık  ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE,
Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Allen C. MEADORS, Kongre Eş-Başkanı, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, Kurucu Rektör, ABD (ONLINE)
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Kongre Eş -Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İş birliği Merkezi Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Tıp Eğitimi ve Enformasyon Bölüm Başkanı, UMMAN SULTANLIĞI  
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Bilim Kurulu Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa, TÜRKİYE
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL, TÜSEB, Genel Sekreteri, Ankara, TÜRKİYE (ONLINE) (Tensipleri Halinde)
10:00 – 11:15
Konferans 1 = SAĞLIK SİSTEMLERİMİZDE KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI / KRİZLERDE YÖNETİM İLKELERİ: COVİD-19'DAN ALINAN DERSLER
Konferans 2 =  TIBBİ HATALAR VE MALPRAKTİS SORUNLARI
KANITA DAYALI KARAR VERME/ POLİTİKA BELİRLEME/MALPRAKTIS
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite, Akreditasyon İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Sağlığı Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör,UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
Yerel Doktorlarla Çalışmanın Hasta Güvenliği Üzerine Etkileri
Prof. Dr. David Lenihan, JD, PhD ,Ponce Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Eğitimi Uzmanı& CEO Tiber Sağlık, St. Louis, Missouri,ABD
Karaçi ‘de Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hasta Odaklı Bakım Ve Biomedikal Etiğin Müfredata Entegrasyonu Üzerine Bir Proje
Dr. Abeer SALIM,  Tabba Kardiyoloji Merkezi Başhekim Yardımcısı, Karachi, PAKİSTAN
Hasta Güvenliğini İyileştirmede Teknolojinin Rolü
Dr. Affan WAHEED,Tiber Sağlık, St. Louis, Missouri, ABD
Kalite İyileştirme Programlarının  Ana Performans İndikatörleri Ve Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkileri
Dr. Abu Turab HUSSAIN,Hasta Güvenliği ve Kalite Direktörür, Tabba Kardiyoloji Merkezi, Karachi, PAKİSTAN
Tıbbi Hataları Nasıl Araştırabiliriz?
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI,Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İş birliği Merkezi Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Tıp Eğitimi ve Enformasyon Bölüm Başkanı, UMMAN SULTANLIĞI
11:15 – 11:30
Kahve Arası
11:30 - 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -1
KANITA DAYALI GÜVENİLİR BAKIM İÇİN MULTİMODAL STRATEJİLER
KLİNİK HİZMETLERDE HASTA GÜVENLİĞİNİN TARTIŞMASI
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, İstanbul, TÜRKİYE
Konuşmacılar
İnsani Bilimlerin Sağlık Hizmetleri Kalitesine Katkısı
Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, İstanbul, TÜRKİYE
Hasta Güvenliği Açısından Hastane Organizasyonlarında Yer Alan İdari ve Tıbbi Komiteler   (ONLINE)                        
Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK,  Sağlık ve Hastane Yönetimi, PPP ve HIS Danışmanı, Uluslararası Proje Yöneticisi, TÜRKİYE
JCI Belgeli Sağlık Kurumlarında Yöneticilerin Akreditasyon ve Hizmet Kalitesi Algılarının Değerlendirilmesi
Abdullah MISIRLIOĞLU- Sağlık Hizmetleri MYO/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, TÜRKİYE
Enis Baha BİÇER - Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi Bölümü/Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, TÜRKİYE
Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmada “Oyunlaştırma” (ONLINE)
Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -2
İNNOVATİV VE KANITA DAYALI AKREDİTASYON, HASTA GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMLARI, KAZANIMLAR, DENEYİMLER VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
KLİNİK TANI VE YÖNETİMDE RİSK YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMİŞ STRATJİLERİ
Oturum Başkanı
Dr. Özgür ÖZMEN,Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziosmanpaşa, İstanbul, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Yönetiminde Kalite
Dr. Özgür ÖZMEN - Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziosmanpaşa, İstanbul, TÜRKİYE
Sağlık Turizminin Dünü Bugünü ve Avrasya Hastaneleri
Dr. Hamdi KOCAAHMET, Avrasya Hastanesi Yrd. Medikal Direktör, İstanbul, TÜRKİYE
Hemşirelik Hizmetleri Sürecinde Kalite Yönetimi
Rabia DEMİRCİ,Avrasya Hastanesi Yrd. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü,Gaziosmanpaşa, İstanbul, TÜRKİYE
Hastanelerde Kalite Göstergelerinin Önemi, Kullanımı ve İyileştirilmesine Yönelik Bir Alan Uygulaması
Recep Pülat - Avrasya Hastanesi Zeytinburnu, Kalite, Zeytinburnu İstanbul, TÜRKİYE
Acil Sağlık Hizmetleri Penceresinden Pandemi Dönemi: Kazanımlar ve Kayıplar Perspektifinden Bir Deneyim Paylaşımı
Ayhan TABUR - SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Diyarbakır, TÜRKİYE
15:00 – 15:15
Kahve Arası
15:15 – 16:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -3
KLİNİK HİZMETLERDE KANITA DAYALI PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROGRAMLARININ YOLU –
HASTA GÜVENLİĞİNİN EKONOMİSİ VE GELECEĞİ, HASTALARIMIZA KULAK VERELİM;
SİSTEMLERİN VE TEKNOLOJİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİMLERİNİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN ENTEGRESYONU
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Birkan TAPAN, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, SMYO Hastane Müdürü, İstanbul, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Tüp Bebek Tedavisinde (IVF) Bilgisayar Destekli Embriyo Kalitesi Belirlenmesi
Yıldıray ANAGÜN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Şahin Işık - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Kemoterapi İlaçlarının Yönetimi Sürecinin Etkinliğinin Artırılması
Bozkurt İsmail,Tezcan Özgür Deniz,Selçuk biricik Fatih,Değirmenci Elif, Güngör Hüner Selma, Köprülü Sevgi Nazlı,  Özyıldırım Aslı, Çepni Bulut Berrin,Tan Müge, Çimen Didem.
Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE.
Sağlık Bilgi Sistemlerinde Akreditasyonların Önemi ve AKGÜN Bilgisayar Destekli Tanı Uygulamaları
Okan KALE, AKGÜN, Ürün Yöneticisi, Ankara, TÜRKİYE
Ameliyathanede Çalışan Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutum Düzeylerinin Değerlendirilmesi (ONLINE)
Prof. Dr. Sami AKBULUT - Genel Cerrahi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, TÜRKİYE
Sağlık Bakanlığı Hasta Güvenliği Bildirim Sistemine Bildirimi Yapılan Laboratuvar Güvenliği Olay Bildirimlerinin İncelenmesi
Dr. Selahattin ÇALIŞAL Kadıköy, İstanbul, TÜRKİYE
Dr. Sevda UZUN DIRVAR, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH, İstanbul, TÜRKİYE,
Uzm.Dr. Halim Ömer KAŞIKÇI, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  TÜRKİYE
16:15 – 17:45
Konferans  3 = SAĞLIĞIN GELECEĞİ VE MEGA TRENDLER
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zarema OBRODOVIC, Sağlık Bakanlığı, Sarejova Halk Sağlığı Enstitüsü, BOSNA HERSEK
Konuşmacılar
Sağlığın Geleceği, Tele Sağlık, Rediktif Analizler, Medikal Turizm
Dr. Affan WAHEED,Tiber Sağlık, St. Louis, Missouri, ABD
Aşı Kapsamı - Sürekli Bir Mücadele (ONLINE)
Prof. Dr. Zarema OBRADOVİĆ ¹, Amar Žilić ¹ , ² Eldina Smječanin1, Enisa sljivo1, Dino Jemic1
¹ Faculty Of Health Studies, University Of Sarajevo/² Federal Administration For Inspection Affairs, Health Inspectorate, The University of Sarajevo, Faculty for Health Studies Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, BOSNA HERSEK
Liderler Neden Kalite İyileştirmeye Odaklanmalı
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Kongre Eş -Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Tıp Eğitimi ve Enformasyon Bölüm Başkanı, UMMAN SULTANLIĞI  
Dr. Zakuiddin AHMED,(ONLINE)
e-Sağlık, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Güvenliği, Sağlıkta Paradigma, Pharm  Evo, Dernekleri Başkanı, Riphah Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dijital Bakım, Tıbbın Sesi, Sağlık Profesyonelleri Temsilcisi, CEO, PAKİSTAN
17:45-18:45
Konferans  4 = TIBBİ HATALARI AZALTMAK İÇİN MEKANİZMA VE STRATEJİLER
SAĞLIK HUKUKU, HASTA VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
Modöratör
Dr. Öğretim Üyesi Cem DİKMEN,  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa,KKTC
Konuşmacılar
Sağlık Hukuku ve Hasta Güvenliği (ONLINE)
Emilia Angelova-HOVAGİMQN, Avukat, Hukuk doktoru, BULGARISTAN  
Avrupa Birliği Verileri Koruma Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu, TÜRKİYE (ONLINE)
Dr. Cansu Akgün TEKGÜL,Hukuk Doktoru, Düsseldorf Konsolos Yardımcısı, Dış İşleri Bakanlığı,ALMANYA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘ nde Yaşayan Bireylerin Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi  (ONLINE)
Dikmen Nurdan*- Dikmen Cem, Özyapıcı Arkut Afet,
* Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa,KKTC
19:00 – 21:00
Akşam Yemeği
21:30 – 23:00
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN UYGULAMALAR KURSU  
“Değer Akış Haritalama”
Eğitimci
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Bilim Kurulu Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa, TÜRKİYE
24 Mayıs 2022 – Salı
09:00 – 10:00
Konferans 5 = DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KANITA DAYALI HASTA GÜVENLİĞİ PROGRAMLARI
HASTA VE KANIT ODAKLI BAKIM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜNKongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
Hasta ve Çalışan Güvenliği Programlarında Yenilikler, Hasta ve Kanıt Odaklı Bakım
Prof. Dr. Seval AKGÜNKongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
COVİD-19 Pandemi Sonrasında Hasta Odaklı Bakım Vizyonu Gelişimi (ONLINE)
Dr. Öğr. Üyesi  Fatih ŞEKERCİOĞLU, MSc, MBA, PhD, CPHI(c), RYERSON Üniversitesi, İş ve Halk Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Toronto, Ontario,,Assistant Professor, School of Occupational and Public Health, Toronto, KANADA
Güvenli Cerrahi Risk Yönetiminde The Targeted Solution Tool (TST) Kullanımı
Hamide GÜVEN, Anadolu Sağlık Merkezi/ Klinik Kalite ve Hasta Güvenliği Uzmanı, TÜRKİYE
Ayşegül İNCE, Anadolu Sağlık Merkezi/Kalite ve Hasta Güvenliği Direktör Yardımcısı, TÜRKİYE
Sağlık Hizmetlerine Veri Madenciliğinde Özel Konular (ONLINE)
Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Gürgen Erdoğan,Hacettepe Üniversitesi Sağlıkta Bilişim Enstitüsü, TÜRKİYE
10:00 – 10:15
Kahve Arası
10:15 – 11:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -4
HASTA GÜVENLİĞİ, SİSTEM GÜVENLİĞİ VE ORGANİZASYONEL DAYANIKLILIK
İLAÇ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ 
KRİZLERDE KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ NASIL OLUŞTURULUR.
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜNKongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi ve İş Tatmini ile Covid-19 Korkusu Arasındaki İlişki
Yılmaz, Fatma Sebahat1, Kasçı, Hafize2
1Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Eğitim Birim Sorumlusu, Hemşire, Çanakkale, TÜRKİYE
2 Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Hemşire, Çanakkale, TÜRKİYE
İlaç Güvenliği ve Yönetiminde Klinik Karar Destek Sistemleri
Derya RAKICI, Eczacı, Vademecum Yayıncılık A.Ş., İlaç Bilgisi Koordinatörü, İstanbul, TÜRKİYE
Çocuk acil servisine yeniden başvuran vakaların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi (ONLINE)
Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz AKÇAY - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil Servisi, Denizli, TÜRKİYE
Özgür Gül - Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hastane Bilgi Sistemi Birimi, Denizli, TÜRKİYE
Laboratuverlarda Pre-Analitik ve Analitik Süreçte Red ve Tekrar Numunelerin Etkisi (ONLINE)
Songül AKBAL - Kartal Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri, TÜRKİYE
Özgür Yaşar Akbal- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, TÜRKİYE
Güngör Ay - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, kartal Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesi, TÜRKİYE
Hastane Fiziki Yapısının Hasta Memnuniyetine Etkisi (ONLINE)
Arslanoğlu, Ali[1], Varol, Seçil[2]
1Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
2Yüksek Lisans Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlıkta Kalite Yönetimi, İstanbul, TÜRKİYE
11:15 – 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -5
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM, YENİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ,
SAĞLIKTA YAPAY ZEKA
Oturum Başkanı
Uzm. Dr. Ayhan TABUR - SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Diyarbakır, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Hizmetlerinde Fijital İnovasyon Bağlamında Yapay Zekâ Uygulamaları ve Önemi
Fatih ORHAN - SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu, Ankara, TÜRKİYE
Fırat SEYHAN - SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu, Ankara, TÜRKİYE
Sağlık Hizmetlerinde Endüstri 4.0 ve Günümüze Yansımaları
Serdal KEÇELİ –Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu, İstanbul, TÜRKİYE
Medikal Cihaz Hacklenmesi – Siber Güvenlik  (ONLINE)
Selden ÇEPNİ - İrem ÇAKICI - Murat EMİR ERMAN,
Biyomedikal Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Işık Üniversitesi, TÜRKİYE
Oftalmolojik Cerrahide Kalite Göstergesi Olarak Kullanılan Anterior Vitrektomi Nedir? (ONLINE)
Zeki BAYSAL - Göz Hastalıkları/Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Batman, TÜRKİYE
Hafif Evrimsel Sinir Ağı İle Tırnak Hastalığı Sınıflandırması
Şahin IŞIK - Bilgisayar Mühendisliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Zuhal Can- Bilgisayar Mühendisliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Yıldıray Anagün- Bilgisayar Mühendisliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Okan Güder- Bilgisayar Mühendisliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Obstetrik ve Jinekolojinin Geleceği Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağlarında mı? (ONLINE)
Esra ÇABUK CÖMERT –Esra CABUK COMERT Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenehanesi, Ankara, TÜRKİYE
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -6
KALİTE İYİLEŞTİRMENİN İLETİŞİMİ
KLİNİK KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİNDE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ
Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU, SBÜ – Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutumları ve Hasta Güvenliğini Etkileyen Faktörler
Tuğba MERT- Ardahan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, TÜRKİYE
Yasemen Özkan - TOBB ETÜ Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, Ankara, TÜRKİYE
Muhsine Arslan - TOBB ETÜ Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, Ankara, TÜRKİYE
Güllü Çelik - TOBB ETÜ Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, Ankara, TÜRKİYE
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu Üzerine Etkisi
Arslanoğlu, Ali[1], Çakır, Gözde[2]
1Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
2Yüksek Lisans Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlıkta Kalite Yönetimi, İstanbul, TÜRKİYE
Sağlık İletişimi Engelleri: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Uygulaması
Arslanoğlu, Ali, Arslan Zehra , Arslan Işıl, Kileci Yusuf Sermet
Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE,
Hemşire, Tuzla Devlet Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE,
Dr. İç İşleri Bakanlığı, İstanbul, TÜRKİYE
Dr., SANKO Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep, TÜRKİYE
Akreditasyon Ne Değildir? (ONLINE)
Seyyal HACIBEKİROĞLU - SEY Danışmanlık, Genel Müdür, İstanbul, TÜRKİYE
Sağlık Kurumlarında Şiddet Olaylarının ve İletişimin Toplam Kalite Yönetimli Çalışma Üzerinde Etkisinin Araştırılması
Aynur BOZKURT SAKALLI,Ödemiş Devlet Hastanesi, İzmir, TÜRKİYE
Sağlık İşletmelerinde Çevrecilik Politikaları
Dr. Gülnur MERT, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Destek ve Kalite Müdürlüğü, Bursa, TÜRKİYE
15:15 – 15:30
Kahve Arası
15:30 – 16:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -7
SAĞLIKTA ALT SIGMA VE YALIN YÖNETİM STRATEJİLERİ
İYİLEŞTİRME ÇIKTILARININ GENELLENEBİLİRLİĞİ
KLİNİK KALİTE PROGRAMLARININ KALİTE İYİLEŞTİRMEDEKİ ROLÜ:
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Bilim Kurulu Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Yalın Yönetimde İletişim
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Bilim Kurulu Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa, TÜRKİYE
COVID-19 Pandemi Sürecinde Hizmet İçi Eğitim Modellerine Dair Sağlık Çalışanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği
Pınar OĞUZ, Memorial Ataşehir Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İstanbul, TÜRKİYE
Sağlık Çalışanlarının Covıd-19 Pandemisi Döneminde İş Verimliliği Düzeylerinin İncelenmesi (ONLINE)
Zeynep YENTUR - Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, TÜRKİYE
Hasan Uğur Öncel - Dr. İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
Sağlık Kurumlarında Algılanan Örgütsel Desteğin Kendini Sabotaj Eğilimi ile İlişkisi Üzerine Ön Araştırma Sonuçları (ONLINE)
1Hikmet Yasemin SÖNMEZ, 2Doç.Dr.Birkan Tapan,3Dr.Öğr.Ü Nurten Özçelik,4Dr.Öğr.Ü. Ramazan Özgür Çatar
1 Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Doktorant, İstanbul, TÜRKİYE                
2 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü                        
3 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Em. Dr. Öğr Üyesi
4 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
16:30 - 17:30
Konferans 6 = HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜR VE LİDERLİK
LİDERLER VE SAĞLIK BAKIM PROFESYONELLERİ SAĞLIK BAKIM KÜLTÜRÜNÜ BİRLİKTE NASIL KURAR?
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜNKongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
Dönüşüm Liderliği, Kültür Dönüşümü, Dönüşüm Kültürü (ONLINE)
Prof. Dr. İsmail ÜSTEL,İşletme ve Kişisel Gelişim Uzmanı, Serbest Danışman, Ankara, TÜRKİYE
Ankara Şehir Hastanesi Örneği (ONLINE)
Op. Dr. Aziz Ahmet SUREL,Ankara Şehir Hastanesi, Genel Başhekimi, Ankara, TÜRKİYE
17:30-18:30
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ KURSU
Eğitimci
Prof. Dr. Seval AKGÜNKongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
21:30 – 23:00
GALA ETKİNLİĞİ
25 Mayıs 2022 - Çarşamba
10:00 – 12:00
KAPANIŞ KONUŞMALARI ve SERTFİKA TÖRENİ
Prof. Dr. Seval AKGÜNKongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık
ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Kongre Eş Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İş birliği Merkezi  Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi UMMAN SULTANLIĞI
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Bilim Kurulu Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa, TÜRKİYE
POSTER SUNUMLAR
Başhekime Ulaşın Watsapp Hattının Uygulanma Sonuçları
Uzm. Dr. Ferhat KORKUTATA, Bingöl Kadın Doğum Hastanesi, Başhekim, Bingöl, TÜRKİYE
 
Kurum İçi Güvenli Hasta Transferi Sürecinde Çalışan Farkındalığının Artırılması
Bozkurt İsmail,Tezcan Özgür Deniz,Güngör Hüner Selma, Köprülü Sevgi Nazlı, Çepni Bulut Berrin,Köseoğlu Nazmiye,
Büyükşener Meltem.
Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE