Kongre ANA PROGRAMI

Kongre Taslak Programı

 

17 Mayıs 2023 - Çarşamba

13:00

Kayıt

14:30-17:00

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU / Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU,

18:30–19:30

Kongre Kayıt ve Hoş Geldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği

18 Mayıs 2023 - Perşembe

09:30 – 10:00

RESMİ AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. David LENıHAN, Kongre Eş-Başkanı, CEO, TIBER Health Ponce Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

10:00 – 11:00

Konferans 1 = Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliğinin Geleceği, 2030 ve Sonrası, Nasıl ilerleyebiliriz?

Konferans 2 = Hasta Güvenliği Programlarında Yenilikler ve Sağlıkta Kalite iyileştirme’de Innovatif Yaklaşımlar

11:00 – 11:15

Kahve Arası

11:15 - 12:30

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -1

Oturum 1.1

Sağlık Hizmetlerinde Sıfır tıbbi hataya doğru

Oturum 1.2

Kurum Kültürünü,  Kalite, Güvenlik Ve Multidipliner StratejilerYoluyla Değiştirmek Mümkünmüdür?

Oturum 1.3

Sağlıkta Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, Sağlık Kuruluşlarında Digital sağlık Kuruluşları Kurulması ve Uygulanmasında Başarılı Hikayeler

12:30 – 14:00

Öğle Yemeği

14:00 – 15:00

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -2

Oturum 2.1

Pandeminin hasta güvenliği üzerine etkileri

Oturum 2.2

Hasta Güvenliği ve Kalite Uygulamalarında Ulusal ve Uluslararası Multimodal Stratejiler

Oturum 2.3

İnnovativ ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar

15:00 – 15:15

Kahve Arası

15:15 – 16:30

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -3

Oturum 3.1

Klinik Hizmetlerde Kanıta Dayalı Performans Değerlendirme Programlarının Yolu – Hasta Güvenliğinin Geleceği, Klinik Tanı Ve Yönetimde Risk Yönetimi Ve Kalite İyileştirme  Stratjileri

Oturum 3.2

Sağlığın Geleceği ve Mega Trendler

Oturum 3.3

Kişi Odaklı Bakım: Teoriden Pratiğe

16:30 - 17:15

Konferans 3 = Gelecekteki Hastaneler için İnnovatif modeller

19 Mayıs 2023 - Cuma

09:30 – 10:30

Konferans 4 =  Tıbbi Hataları Azaltmak İçin Mekanizma ve Stratejiler

Sağlık Hukuku, Hasta ve Bilgi Güvenliği

10:30 – 11:00

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -4

Oturum 4.1

Hastane Kalite ve Hasta Güvenliği Denetleme Odaklımı olmalı?

Oturum 4.2

Çalışan ve Hasta Memnuniyeti Ölçüm Ve İyileştirme Yöntemleri

Oturum 4.3

Sağlıkta Kalite’de Sürekli Eğitim Programlarının Rolü

11:30 – 11:45

Kahve Arası

11:45 – 12:45

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -5

Oturum 5.1

Sağlık Hizmetlerinde Altı Sigma ve Yalın Yönetim

Oturum 5.2

Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi

Oturum 5.3

Hasta Memnuniyetini İyileştirme Yöntemleri

12:45 – 14:00

Öğle Yemeği

14:00– 15:00

Konferans 5 =  İlaç Yönetimi ve Güvenliği 

15:00– 16:00

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -6

Oturum 6.1

Tıbbi Hatalar ve Malpraktis Uygulamaları

Oturum 6.2

Tesis Güvenliği Ve Yönetimi

Oturum 6.3

Hasta Güvenliği Perspektifinden Sağlık Bakım Kaynaklı Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi

16:00– 16:15

Öğle Yemeği

16:15– 17:15

Konferans 6 =  Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm, Yenilik Ve Değişim Yönetimi, Sağlıkta Yapay Zeka

17:15– 18:15

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -7

Oturum 7.1

Hasta Güvenliği Kültürü Geliştirme. İletişimin Sağlık Hizmetlerinde Kalitedeki Önemi

Oturum 7.2

Sağlıkta Hakkaniyeti Sağlamada ve Hasta Bakım Odaklı Yaklaşımda Kalite Yöntemlerinin Kullanımı,

Oturum 7.3

Klinik Kalite Iyileştirmede Problem Çözme Yöntemleri

21:30 – 23:30

Gala Gecesi Etkinliği

20 Mayıs 2023 - Cumartesi

09:30 - 10:30

Konferans 7 = Sağlıkta Kalitenin Geleceği

10:30 – 11:30

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -8

Oturum 8.1

Tıbbi Laboratuarlarda Standardizasyon ve Akreditasyon, ISO 15189  Tıbbi  Laboratuarlarda Standardizayon

Oturum 8.2

Akreditasyonda Hybrid Modeller

11:30 – 12:00

Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -9

Oturum 9.1

Klinik Rehberler ve Klinik Yollar

Oturum 9.2

Aile Hekimliği ve Birinci Basmak Hizmetlerde Kalite Ve Akreditasyon

12:00 - 13:00

KAPANIŞ OTURUMU

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. David LENıHAN, Kongre Eş-Başkanı, CEO, TIBER Health Ponce Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri