Kongre KURSLARI

Değerli İlgili / Yetkili / Sağlık Çalışanlarımız ;

Mevcut dünya düzeninde Sağlık hizmetlerinde bir kalite yaklaşımının benimsenmesi ve başarıyla uygulanabilmesi için, hizmetlerin sunumunda gerek karar verici, politika belirleyici ve program yapıcı konumdaki üst düzey yöneticilerin, gerekse hizmetlerin verilmesinde görevli personelin tüm sorumlulukları paylaşması ve kendilerinden beklenilen faaliyetleri önceden saptanmış standartlarda yapmaları şarttır. Bunun için de çalışanların standart ve kıstasların belirlenmesi sürecine katılımlarının sağlamasının yanı sıra önerilen değişiklikleri ve bunların gerekçelerini de çok iyi anlamaları gerekmektedir.
Bu amaçla sağlık çalışanlarının Sağlık Hizmetlerinde Kalite, akreditasyon ve Hasta Güvenliği konularında bilgi ve becerilerini güçlendirerek sundukları sağlık hizmetlerini güvenli, verimli, ölçülebilir bir ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlama amacıyla Sağlık Akademisyenleri Derneği katkılarıyla 18-21 Mayıs 2023 tarihinde kongre akademik etkinlikleri kapsamında kurslar düzenlenecek ve bu kursların sonunda Katılımcılara Kurs Katılım Sertifikaları verilecektir.
Sağlık Akademisyenleri Derneği tarafından gerçekleştirilecek bu eğitimlerin Katılım Programı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Sizleri Kurslarımıza davet eder saygılar sunarız.
DÜZENLENECEK KURSLAR
1.              Etkili Sunum Teknikleri Kursu
2.              Liderlik (Workshop)
3.              Sağlık Hizmetlerinde Yalın Uygulamalar Kursu   
4.              Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi Kursu                                                  
KATILIM ŞARTLARI
1.       Kurslar Türkçedir.
2.       Kurslara en az 25, en fazla 50 kişi katılımcı kontenjan ile
ücretsiz ancak sınırlı olarak düzenlenecektir.
3.       Kurslara hem fiziki hem ONLINE olarak da katılım sağlanabilmektedir.
4.       Kurslara katılım için kayıt birimiyle irtibata geçiniz.
 KURS PROGRAMI;
17 MAYIS 2023 - Çarşamba
Kurs-1:Eğitimci;
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU
“ Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU “
İçerik
İnsanlığın en önemli becerisi iletişimdir. İnsanların duygularını, düşüncelerini, fikirlerini, yaptıklarını, yapacaklarını ve çalışmalarını anlatmak ve aktarmak için farklı iletişim kanalları kullanmaktadır. Sunum bunların en önemli şeklidir. Etkili bir sunum yapmak için konuşmacının dikkat etmesi ve uygulaması gereken birçok teknik bulunmaktadır. Bu kurs ile etkili bir sunum için neler yapılmalı ve nasıl yapılmalı sorusunun cevabı katılımcılar ile paylaşılacaktır.  Eskiler “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” derlerdi. Yeni parolamız, “Ayinesi iştir kişinin, lafa da bakılır”.
12 : 00  
Otele Giriş ve Kayıt
14 : 00  
Ders Başlama
17 : 00 
Ders Bitiş
18 : 00 
Açılış kokteyli
18 MAYIS 2023 - Perşembe
Kurs-2:
LİDERLİK / Workshop
09 : 00  
Kongre Eğitim Başlangıç
17 : 30
Kurs (Workshop) Ders Başlama
18 : 30 
Ders Bitiş
19 : 30
Akşam Yemeği
Kurs-3:
Eğitimci
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN UYGULAMALAR KURSU
“Değer Akış Haritalama”
“ Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ “
İçerik;
Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim modelinin uygulanmasının ilk aşaması olan “Güncel Değer Akış Haritası” için 5N1K sorgulaması yapılacaktır. Sorulara bulunan cevaplar doğrultusunda haritanın nasıl hazırlanması ve yorumlanması gerektiği anlatılacaktır.
Bu bilgiler doğrultusunda “Gelecek Durum Haritası” nasıl oluşturulmalı sorusu cevaplanacaktır.
21 : 30
Ders Başlama
23 : 00
Ders Bitiş
19 MAYIS 2023 - Cuma
Kurs-4:
Eğitimci
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ KURSU
“ Prof. Dr. Seval AKGÜN ”
09 : 00  
Kongre Eğitim Başlangıç
17 : 30
Ders Başlama
18 : 30 
Ders Bitiş
21 : 00
GALA GECESİ ETKİNLİĞİ