Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
5 Nisan 2018
Bildiri Kabul İlanı
10 Nisan 2018
Kongre Tam Program İlanı
15 Nisan 2018
Kongre Kayıt Son Tarih
25 Nisan 2018