Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
28 Eylül 2020
Bildiri Kabul İlanı
01 Ekim 2020
Kongre Tam Program İlanı
05 Ekim 2020
Kongre Kayıt Son Tarih
28 Ekim 2020