Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
25 Nisan 2022
Bildiri Kabul İlanı
28 Nisan 2022
Kongre Tam Program İlanı
30 Nisan 2022
Kongre Kayıt Son Tarih
22 Mayıs 2022