Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
09 Kasım 2020
Bildiri Kabul İlanı
20 Kasım 2020
Kongre Tam Program İlanı
25 Kasım 2020
Kongre Kayıt Son Tarih
13 Aralık  2020