Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
05 NİSAN 2019
Bildiri Kabul İlanı
10 NİSAN 2019
Kongre Tam Program İlanı
15 NİSAN 2019
Kongre Kayıt Son Tarih
26 NİSAN 2019