Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
10 Mayıs 2020
Bildiri Kabul İlanı
15 Mayıs 2020
Kongre Tam Program İlanı
20 Mayıs 2020
Kongre Kayıt Son Tarih
10 Haziran 2020