Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
15 Mart 2020
Bildiri Kabul İlanı
20 Mart 2020
Kongre Tam Program İlanı
25 Mart 2020
Kongre Kayıt Son Tarih
8 Nisan 2020