Ana Konular

ANA KONULAR

 • İleri sağlık hizmetleri teknolojisi; Güvenli ve kullanıcı dostu teknoloji, hastaya yönelik teknolojik ilerlemeler, güvenli teknoloji kullanımı,
 • Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması.
 • IT teknolojilerinin sistemdeki rolü, uygulamada yenilikler, devrim niteliğinde deneyimler ve e-sağlık.
 • İletişimde devrim; Raporlama mekanizmaları, iletişim yolları, hasta ve hizmet sağlayıcının memnuniyeti ve pazarlama kalitesi
 • Akreditasyon, sertifikasyon, sağlık sistemi değerlendirme göstergeleri, standartlar, performans ölçümleri ve performans iyileştirme projeleri.
 • Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve etkin kaynak sağlanması; tedarik yönetimi, maliyet kontrolü, sağlık ekonomisi ve kalitesi, insan kaynakları yönetimi ve dağılımı.
 • İlaç Kullanımında Klinik Riskler. İstenmeyen İlaç Etkileri ve Farmakovijilans
 • İlaçta AR-GE; Politikalar ve Stratejiler
 • Teşvik yöntemleri, ödüller ve tasdikler ve kalite ödülleri
 • Sağlık hizmetleri sistemi altyapısında yenilikler. Sistem tasarımı, tasarım vasıtasıyla güvenlik, çevreyle dost tesis, yapısal değişikliklere hasta katılımı.
 • Hizmette ve hizmet sağlamada verim; maliyet etkin ve yararlı hizmet, maliyetleri kapsayacak lineer programlama, verimli hizmet ve kurumsal yapılara daha fazla etkinlik sağlamak amacıyla minimuma indirgeme ve maksimuma çıkarma.
 • Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, CPOE, hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, aktif dinleme vb dahil.
 • Daha kötüsüne hazırlık; Acil yardım, afet planlaması, FMEA uygulamaları, risk değerlendirme, istismar konuları da değişik boyutları ile tartışılacaktır.