Ana Konular

 • Klinik Hizmetlerde Kalite İyileştirme, Hasta ve İlaç Güvenliği,  Risk Yönetimi ve Geri Ödeme Sistemlerine Etkileri
 • Değer bazlı ödeme sistemleri ve klinik kalite uygulamaları, klinik göstergeler,
 • Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması,
 • Performans geliştirme ve kalite için “ödeme” sistemleri, finans modelleri,
 • Klinik kalite iyileştirme yöntemleri, Hasta çıktıları ve sağlık durumlarını iyileştirme ve ölçüm yöntemleri, klinik göstergeler,
 • İlaç kullanımında klinik riskler. İstenmeyen ilaç etkileri ve farmakovijilans,
 • Hasta güvenliği perspektifinden uluslararası ve ulusal düzeyde enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi,
 • İleri sağlık hizmetleri teknolojisi; güvenli ve kullanıcı dostu teknoloji, hastaya yönelik teknolojik ilerlemeler, güvenli teknoloji kullanımı,
 • Bina ve tesis güvenliği, hataların rapor edilmesi ve sorunların çözümü,
 • Güvenli raporlama sistemleri,
 • IT teknolojilerinin sistemdeki rolü, uygulamada yenilikler, innovasyon ve e-sağlık, raporlama mekanizmaları,
 • Akreditasyon, sertifikasyon, sağlık sistemi değerlendirme göstergeleri, standartlar, performans ölçümleri ve performans iyileştirme projeleri ve bunların sağlık sistemlerine olan yararları,
 • Küreselleşmenin sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği üzerine etkileri,
 • Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve etkin kaynak sağlanması; tedarik yönetimi, maliyet kontrolü, sağlık ekonomisi ve kalitesi, insan kaynakları yönetimi ve dağılımı,
 • Teşvik yöntemleri, ödüller ve tasdikler ve kalite ödülleri,
 • Sağlık hizmetleri sistemi altyapısında yenilikler. Sistem tasarımı,  çevreyle dost tesis, yapısal değişikliklere hasta katılımı,
 • Hizmette ve hizmet sağlamada verim; maliyet etkin ve yararlı hizmet, maliyetleri kapsayacak lineer programlama,
 • Eğitim ve iletişimde yenilikler. Hastalarla etkin iletişim, sağlık profesyonelleri arasında iletişim ve aktif dinleme
 • Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı ve bilgi güvenliği
 • Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar tartışılacaktır.