Kongre Daveti

Değerli Meslektaşlarımız,

Günümüzde sağlık hizmetleri endüstrisi, dünyanın her yerinde süratle gelişmektedir. Kalite yönetimi, hızla kaliteli sağlık bakımının vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiştir.  Etkin bir kalite yönetimi, sağlık hizmeti sunanlara, hasta ve yakınlarının artan kaliteli bakım talebini karşılamaları için gerekli rekabet avantajını sağlamaktadır. Bugüne kadar, Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında, Kuzey Carolina Üniversitesi işbirliği,  Türkiye Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TUSKA),  Türk Standartları Enstitüsü, Uluslar arası Birleşik Komisyon (ABD) ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır.
Kongre 30 Nisan - 03 Mayıs 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecektir.  Birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin amacı farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. 2008 yılından beri düzenlenen kongrelerin hedefi öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda gelinen son noktayı, sağlıkta kalite akreditasyon ve hasta güvenliğinde kazanılan deneyimleri, sunumda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte tartışma ortamı yaratmaktır. Bir sivil toplum kuruluşu olan Sağlık Akademisyenleri Derneği; düzenlediği bu kongreler aracılığıyla henüz bu konular Türkiye sağlık gündeminde hiç yer almazken, paydaşların sağlıkta kalite ve akreditasyon konularında farkındalıklarının artmasına neden olmuş, pek çok sağlık profesyoneline bir nevi okul görevi görmüş olup özveri ile misyonunu devam ettirmeye çalışmaktadır.
 
On yedincisi gerçekleşecek olan kongremizde Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri Kongre  süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden  organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları  ve  geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulacaklardır. Dolayısıyla  yıllar içerisinde alınan yolu, kazanılmış deneyimlerin yanı sıra Sağlık hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Ulusal ve Uluslararası Stratejilerin gözden geçirmenin hepimize yararlı olacağı düşüncesi ile bu yılki kongrenin Ana teması; "Sağlıkta Kalite uygulamlarında ulusal ve Uluslararası stratejiler, kalite maliyetleri ve hasta güvenliğinde sıfır hataya doğru" olacaktır.
 
Kongremizin amaçları;
 
 • Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon uygulamalarında yenilikler
 • Klinik kalite iyileştirme yöntemleri
 • Sağlık bilimleri eğitiminde kalite ve hasta güvenliği
 • Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması
Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların önemi, very kalitesi iyileştirme ve ölçmeve değerlendirmede mevcut uygulamalar ve uygulamadaki güçlükler, yenilikler.
 
Yenilikçi yöntemlerin tanımlanmasında araştırmaların rolü, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında kalite iyileştirme uygulamalarına epidemiyolojik, organizasyonal davranışlar ve bunların uygulama ilkelerinin entegrasyonu
 • Hasta odaklı bakım
 • Sağlık teknolojilerinde yenilikler
 • Sağlık sistemi altyapısı
 • Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik
 • Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi
 • Bilgi yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri
 • Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.
 • Risk Yönetimi,
Sağlık turizmi. gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili pek çok konuda kazanılan deneyimleri tartışmaktır.

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi, 2000li yılların başından beri sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmakta ayrıca katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlamaktadır.  Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız. 
Antalya’ da gerçekleşecek on yedinci uluslararası  kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.
 
Saygılarımızla…