Kongre Daveti

Prof. Dr. Seval AKGÜN
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Rashid Bin Khalfan
Kongre Eş Başkanı

Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında, Sultan Qaboos Üniversitesi işbirliği ve Amerika Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi,  Türk Standartları Enstitüsü, ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır. Bu yıl onbeşincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi  01-04 Haziran 2021 tarihinde Antalya’ da gerçekleşecektir. 

 

Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Kongrenin ana hedefi;  öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle olağan üstü koşullarda sunulan sağlık hizmetlerinde ki değişimleri, dijitalleşme gibi sunumda ve finansmandaki yeni normalleşmeyi ve sorunları ve bu sorunların hasta ve çalışan güvenliği üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte tartışma ortamı yaratmaktır.

 

Bulaşıcı hastalıklar ve özellikle de salgınlar belki de tıp tarihi ile eşdeğerdir. Hatta bu hastalıklar günümüzden 100 yıl öncesine kadar tıp tarihinin kendisi de sayılmalıdır. Yaşam koşullarının günümüze göre daha kötü olduğu, basit hijyenik kuralların ve beslenme ilkelerinin bilinmediği, doğurganlığın yüksek olduğu, şehirlerin çevre koşullarının sağlıklı yaşam için yetersiz olduğu epidemiyolojik dönüşümün başlangıç dönemlerinde, hastalıkların ve ölümlerin büyük bir bölümünü enfeksiyon hastalıkları ve zaman zaman da kitlesel boyutta ölüme yol açan salgınlara bağlı olduğu gözlenmektedir. Bulaşıcı hastalıklar yüzlerce yıl sadece bir hastalık grubu olarak kalmakla kalmamış, insanları, toplumları, savaşları, kültürleri ve de edebiyat dünyasını etkilemiştir. Tarih boyunca salgın hastalıklardan ölümler diğer hastalıklarla kıyaslanamayacak derecede fazla olmuştur. Bu hastalıkla bağlı ortaya çıkan salgınlar ise kitlesel ölümlere yol açmıştır.  

Türkçe