Sonuç Bildirgesi

Prof. Dr. Seval AKGÜN
Prof. Dr. Zakiuddin AHMED
24-27 Nisan 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongre “İnovatif ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar” ana temasıyla, Prof. Dr. Seval AKGÜN’ ün ve Prof, Dr. Zakiuddin AHMED Kongre Başkanlıklarında, Antalya Maritim Pine Beach Resort Hotels, Belek toplantı salonlarında, Sağlık Akademisyenleri Derneği- SAD ve RIPHAH International University işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen uluslararası platformda onüçüncü kez gerçekleştirilen, Yurtiçinden ve Yurtdışından hayli yoğun katılımın gerçekleştiği Türkiye’ deki tek Uluslararası Kalite Kongresi olan kongre, kendi alanlarında başarılı çalışmaları olan bilim adamları ve sağlık çalışanları tarafından yönetilen paralel oturumlarda sahadan da uygulama örnekleri verilmiş, bilimsel içeriği, sosyal programları ve fiziki ortamı bakımından katılımcılar tarafından son derece başarılı bulunmuştur.
Türkiye, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Pakistan, KKTC, Azerbaycan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, dan toplam 8 ayrı ülkeden 12 yabancı katılımcı ve 200’ den fazla katılımcının olduğu, konusunda uzman birçok değerli Akademisyen ve Katılımcılarımızın bulunduğu kongremizde 10 Panel – 5 Konferans toplam 15 oturum, 3 farklı sertifikalı kurs, sözlü ve poster sunumlarla ve sosyal programlarla katılım ve izleme oranı hayli yüksekti.
Kongre tüm katılımcılarımıza katılım ve destekleri için teşekkürlerimizi arz ederiz.
Türkçe