Kongre Davet

Prof. Dr. Seval AKGÜN
Prof. Dr. Zakiuddin AHMED
Günümüzde sağlık hizmetleri endüstrisi, dünyanın her yerinde süratle gelişmektedir. Kalite yönetimi, hızla kaliteli sağlık bakımının vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiştir. Etkin bir kalite yönetimi, sağlık hizmeti sunanlara, hasta ve yakınlarının artan kaliteli bakım talebini karşılamaları için gerekli rekabet avantajını sağlamaktadır. 

SAD- Sağlık Akademisyenleri Derneği işbirliği, RIPHAH -Riphah Uluslararası Üniversitesi, Pakistan, TSE- Türk Standartları Enstitüsü, TÜSKA-Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü , ISHQ-Avrupa Kalite Derneği ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile düzenlenecek olan Onüçüncü Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresine bildiri özeti ve poster sunumlarınız için davetlisiniz.
Türkçe