KONGRE Taslak PROGRAMI

01 Mayıs 2024 - Çarşamba
13:00
14:30-17:00
18:30–19:30
Kayıt
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU / Eğitimci: Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU,
Kongre Kayıt ve Hoş Geldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği
02 Mayıs 2024 – Perşembe
09:30 – 10:00
RESMİ AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Allen C. MEADORS, Kurucu Rektör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
10:00 – 11:00
Konferans 1 = Hasta Odaklı Bakım, Hasta ve Aile Odaklı Bakım İçin Kanıt Temelinin Pratiğe Dönüştürülmesi
Konferans 2 = Kişi Odaklı Bakım: Teoriden Pratiğe
11:00 – 11:15
Kahve Arası
11:15 - 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -1
Oturum 1.1
Oturum 1.2
Oturum 1.3
Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmeti Kalitesinde Megatrendler
Kurum Kültürünü,   Kalite, Güvenlik Ve Multidipliner StratejilerYoluyla Değiştirmek Mümkünmüdür? Sağlık Dünyasında Liderliğin etkileri
Sağlıkta Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, Sağlık Kuruluşlarında Digital sağlık Kuruluşları Kurulması ve Uygulanmasında Başarılı Hikayeler
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -2
Oturum 2.1
Oturum 2.2
Oturum 2.3
Hasta Güvenliği ve Kalite Uygulamalarında Ulkusal Ve Uluslararası Multimodal Stratejiler
Hasta Güvenliğini sağlamada Hastaların Güçlendirilmesi
İnnovativ Ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği Ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler Ve Karşılaşılan Sorunlar
15:00 – 15:15
Kahve Arası
15:15 – 16:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -3
Oturum 3.1
Oturum 3.2
Oturum 3.3
Klinik Hizmetlerde Kanıta Dayalı Performans Değerlendirme Programlarına Giden Yol –
Klinik Hizmetlerde Performans Değerlendirme Yolları
  • Departman Düzeyinde Gösterge Seçimi
  • Performans Değerlendirmesinde Dashboard Sistemlerinin Kurulumu
  • Dengeli Puan Kartı Yöntemi
Sağlığın Geleceği ve Mega Trendler
Klinik Hizmetlerde Kanıta Dayalı Performans Değerlendirme Programlarının Yolu – Hasta Güvenliğinin Geleceği, Klinik Tanı Ve Yönetimde Risk Yönetimi Ve Kalite İyileştirme  Stratjileri
Hasta Güvenliği Programlarında Yenilikler ve Sağlıkta Kalite iyileştirme’de Innovatif Yaklaşımlar
16:30 - 17:15
Konferans 3 = Gelecekteki Hastaneler için İnnovatif modeller
Saglık Hizmetlerinde Sıfır tıbbi hataya doğru
03 Mayıs 2024 - Cuma
09:30 – 10:30
Konferans 4 =  Tıbbi Hataları Azaltmak İçin Mekanizma ve Stratejiler
Sağlık Hukuku, Hasta ve Bilgi Güvenliği
10:30 – 11:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -4
Oturum 4.1 Oturum 4.2 Oturum 4.3
Hastane Kalite ve Hasta Güvenliği Denetleme Odaklımı olmalı?
Çalışan ve Hasta Memnuniyeti Ölçüm Ve İyileştirme Yöntemleri Sağlıkta Kalite’de Sürekli Eğitim Programlarının Rolü
11:30 – 11:45
Kahve Arası
11:45 – 12:45
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -5
Oturum 5.1
Oturum 5.2
Oturum 5.3
Sağlık Hizmetlerinde Altı Sigma ve Yalın Yönetim
Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi
İletişimde İnovasyonlar, Hastalarla Efektif İletişim,
Sağlık Çalışanları ile Hastalar Arası İletişim, Aktif Dinleme
12:45 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00– 15:00
Konferans 5 =  İlaç Yönetimi ve Güvenliği 
15:00– 16:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -6
Oturum 6.1
Oturum 6.2
Oturum 6.3
Tıbbi Hatalar ve Malpraktis Uygulamaları
Tesis Güvenliği ve Yönetimi
Hasta Güvenliği Perspektifinden Sağlık Bakım Kaynaklı Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi
16:00– 16:15
Öğle Yemeği
16:15– 17:15
Konferans 6 =  Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm, Yenilik Ve Değişim Yönetimi, Sağlıkta Yapay Zeka
17:15– 18:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -7
Oturum 7.1
Oturum 7.2
Oturum 7.3
Hasta Güvenliği Kültürü Geliştirme. İletişimin Sağlık Hizmetlerinde Kalitedeki Önemi
Sağlıkta Hakkaniyeti Sağlamada ve Hasta Bakım Odaklı Yaklaşımda Kalite Yöntemlerinin Kullanımı,
Klinik Kalite Iyileştirmede Problem Çözme Yöntemleri
21:30 – 23:30
Gala Gecesi Etkinliği
04 Mayıs 2024 - Cumartesi
09:30 - 10:30
Konferans 7 = Sağlıkta Kalitenin Geleceği
10:30 – 11:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -8
Oturum 8.1
Oturum 8.2
Tıbbi Laboratuarlarda Standardizasyon ve Akreditasyon, ISO 15189  Tıbbi  Laboratuarlarda Standardizayon
Akreditasyonda Hybrid Modeller
11:30 – 12:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -9
Oturum 9.1
Oturum 9.2
Klinik Rehberler ve Klinik Yollar
Aile Hekimliği ve Birinci Basmak Hizmetlerde Kalite Ve Akreditasyon
12:00 - 13:00
KAPANIŞ OTURUMU
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Allen C. MEADORS, Kurucu Rektör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ