Sağlık Akademisyenleri Dergisi

          
SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ
Health Care Academician Journal
https://dergipark.org.tr/sagakaderg
Mevcut Yayın   : 2023, Cilt: 10, Sayı: 4
ISSN                   : 2148-7472 --  ISSN (Online): 2636-7572
BASIM               : Yılda 4 Defa Yayımlanır
YAYIMCI            : Dünya Bilimsel Ar. Yay. Tur. Kongre Org. Ltd. Şti.
EDİTÖRLER       : Prof. Dr. Seval AKGÜN, Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU, Dr. Fatih ORHAN, Dr. Serdal KEÇELİ, 
İLETİŞİM           : Müzeyyen BAYDOĞRUL 
 

Dergimizin Tarandığı Diğer Dizinler ;

 
İndex Copernicus
https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Akademisyenleri%20Dergisi
 
Ebsco Central & Eastern European Academic Source
https://www.ebsco.com/products/research-databases/central-eastern-european-academic-source-ceeas
 
EBSCO CINAHL      https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-ultimate
 
EuroPub                  https://europub.co.uk/journals/29247
 
Sobiad                     https://atif.sobiad.com/
 
Asos İndex              https://asosindex.com.tr/
 
Turk Medline           http://www.turkmedline.net
 
Google Sholar         https://scholar.google.com.tr/
 
Dergipark                https://dergipark.org.tr/tr/
 
Türkiye Atıf Dizini    https://www.atifdizini.com/
 
Araştırmax               https://arastirmax.com/tr