Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
05 Nisan 2024
Bildiri Kabul İlanı
08 Nisan 2024
Kongre Tam Program İlanı
10 Nisan 2024
Kongre Kayıt Son Tarih
30 Nisan 2024